La oss sei det med ein gong......målet med nettsida er å få deg interessert i å ta ein tur med stanga og prøva fisket i Etne Kommunes største vatn, Stordalsvatnet.

Vatnet ligg langs E-134 i Stordalen, omlag 6 km aust for Etne sentrum. Vatnet er stort sett lett tilgjengeleg, då det er bilveg rundt det meste av vatnet. For dei interesserte vil det og vera mogeleg å leige seg båt, eller ta med eigen båt og bruke lett tilgjengeleg "slipp" for å sjøsetje, eller vann-setje heiter det kanskje? Her må ein i så fall passe på å desinfisere båten om den har vore i andre vatn tidlegare, smittefare er noko me er nøydd til å ta på alvor.

Me har som mål at denne nettsida skal gi brei informasjon om det som måtte vere av spanande informasjon i samband med Stordalsvatnet og fiske der.

Me vil ha info om fiskereglar, kortsal i eigen nettbutikk, oversikt over kor ein kan leige båt etc.

Storaure på gyting

Hausten 2016 var me og filma nokre retteleg flotte brunaurar som var på gyting ved Lurasund (Grønstad) like under brua. Kvart år i slutten av oktober dukkar dei opp.

https://www.youtube.com/watch?v=MFzkjt5yWLw

 

 Send oss gjerne ein e-post på: post@stordalsvatnet.no

Kart over Stordalsvatnet

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter